Category Archives: Akademik Yazılar

Internet, Sosyal Medya ve Eğitim

Internet, Sosyal Medya ve Eğitim

Küreselleşme, Teknoloji, Internet ve Sosyal Medya Bağlamında Eğitimin Güncel Meseleleri Bu çalışma 05-08 Mayıs 2016 tarihleri arasında Payas/Hatay’da düzenlenmiş olan “2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi”nde sunulmuştur. Giriş Modern toplum olgusunun yaşandığı günümüzde,

Devamını oku

Fen Bilimlerinde Öğrenme

Fen Bilimlerinde Öğrenme

Fen Bilimlerinde Öğrenme ve Başlıca Öğrenme Kuramları Öğrenme Kavramı ve Öğrenme  Teorileri Öğrenme bir davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. Öğrenme bilişsel (kognitif), duyuşsal (affektif) ve devinişsel (psikomotor) olmak üzere üç ana bölüme ayrılır.

Devamını oku

Çoktan Seçmeli Testler

Çoktan Seçmeli Testler

Öğrencilerin başarılarını değerlendirmek öğretmenlerin önemli sorumluluklarından biridir. Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde öğretmenler bazı gözlem ve ölçümlerinden faydalanmaktadırlar. Öğrencilerin bir derste veya bir kurstaki başarılarını değerlendirmede, yapılmış olan bir sınava ait ölçümlerden, birden çok sınavdan

Devamını oku

Web Tabanlı Öğretim

Web Tabanlı Öğretim

WEB Tabanlı Öğretim ve WEB Tabanlı Öğretimde Kullanılabilecek Örnek Bir İçerik* Tasarımı** Giriş Günümüzde yaşanan hızlı ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişmeler yaşam şeklimizi önemli ölçüde değiştirmiştir. Özellikle bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hayatımıza

Devamını oku