Tabiat Tarihi Müzeleri

Tabiat Tarihi Müzeleri

Müzelerin tarihi gelişimi içinde Tabiat Tarihi Müzelerinin önemli bir yeri vardır. Doğanın milyonlarca yıl öncesine dayanan karanlık yönleri, yapılan jeolojik, paleontolojik, paleoantropolojik ve prehistorik çalışma ve araştırmalarla aydınlanmaktadır. Bunun önemini kavramış olan Avrupa

Devamını oku

Internet, Sosyal Medya ve Eğitim

Internet, Sosyal Medya ve Eğitim

Küreselleşme, Teknoloji, Internet ve Sosyal Medya Bağlamında Eğitimin Güncel Meseleleri Bu çalışma 05-08 Mayıs 2016 tarihleri arasında Payas/Hatay’da düzenlenmiş olan “2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi”nde sunulmuştur. Giriş Modern toplum olgusunun yaşandığı günümüzde,

Devamını oku

Sınıf Yönetimi

Sınıf Yönetimi

Günümüz toplumları etkili iletişim kurabilen, kritik düşünebilen, gerçek bilgilere ulaşabilen ve düşünerek yeni bilgiler üretebilen, problem çözmede yetenekli olan ve sorumluluk gerektiren davranışları sergileyen bireylere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu davranışların kazandırılmasında öğretme- öğrenme yöntemlerini

Devamını oku

Fen Bilimlerinde Öğrenme

Fen Bilimlerinde Öğrenme

Fen Bilimlerinde Öğrenme ve Başlıca Öğrenme Kuramları Öğrenme Kavramı ve Öğrenme  Teorileri Öğrenme bir davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. Öğrenme bilişsel (kognitif), duyuşsal (affektif) ve devinişsel (psikomotor) olmak üzere üç ana bölüme ayrılır.

Devamını oku